Wednesday, August 26, 2015

Street Law в Україні: "До справедливості - через закон та освіту"

Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівнак.ю.н., керівник юридичної клініки «Соціальна справедливість» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Аліна Вороненко, студентка 3-го курсу юридичного факультету


Розмірковуючи над змістом відомого вислову «Права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої», усвідомлюєш, що правова обізнаність суспільства є запорукою не лише свідомого правокористування, а й поваги до законів, що визначають повсякденний перебіг нашого життя.

Де ж бере початок це свідоме правокористування? Як виховується повага до законів? На що здатне суспільство, громадяни якого знають свої права та поважають права інших?

Поняття «Street law» виникло у 70 рр. 20 ст. у США та почало використовуватися для визначення практичного права (а згодом – й освітніх програм про практичне застосування права) у повсякденному житті пересічних громадян.  

За дещо оманливим дослівним перекладом Street law як «вуличне право» прихована висока мета – зробити принципи права та практичні правові концепції зрозумілими та більш реальними для непрофесіоналів та для школярів.  

Навчання Street law ґрунтується на ознайомленні з такими ситуаціями, як затримання поліцією, відмова у працевлаштуванні або наданні законом передбаченого житла, придбання неякісного товару тощо. Більш зрозуміло зміст Street Law передається такими варіантами перекладу на інші мови, як: «живе право» - у Росії, «право на кожен день» - у Польщі, «Ми і право» - у Киргизії, «практичне право» - в Україні, «популярне право» - у Чехії.  
Започаткували street law студенти Джорджтаунського університету, які стали викладати основи права у звичайних школах міста Вашингтон. Згодом тематика лекцій для школярів розширилася, охоплюючи питання уникнення злочинів, вирішення конфліктів та основи демократичного розвитку суспільства.  

Вже за 20 років street law з’явилося у більш ніж 40 університетах США, а потім прижилося у десятках інших країн світу, зокрема у Південно-африканській Республіці, Бразилії, Великобританії, Угорщині, Польщі, Росії, Монголії. Кожна програма практичного права має свої особливості, однак багато у чому вони схожі, й утворюють унікальний вид діяльності з правопросвітництва суспільства про права людини.

Немає кращого способу отримати знання, ніж навчити когось. Викладаючи практично орієнтовані курси права у школах, місцях позбавлення волі, громадських організаціях, студенти отримують нові знання, вміння, навички у процесі навчання непрофесіоналів. У результаті майбутні юристи вчяться дивитися на речі ширше, з іншої точки зору, збагачуючи свій освітній досвід. Водночас слухачі – громадяни (і діти, і дорослі) отримують цінну інформацію про те, як визначати та захищати свої права, які охороняє закон.

Такі заходи сприяють укріпленню верховенства права та позитивного ставлення до представників юридичних професій.

Найяскравішою особливістю та запорукою успіху street law є використання інтерактивної методики викладання. Метою програми є сприяння вихованню активних громадян, які беруть участь у виборах, критично оцінюють правову систему, відстоюють свою позицію у суперечці. Зазначеному важко навчитися, слухаючи виключно лекції. Тому більшість занять з практичного права відбувається у формі дискусій та дебатів з реальних правових випадків і колізій. Також використовується робота у малих групах, опитування, інсценізації судових процесів, інші рольові та імітаційні вправи.

За вже більш ніж сорокалітній світовий досвід street law було розроблено та використано на практиці величезний обсяг методичних матеріалів, які впорядковуються, вдосконалюються та надаються у використання бажаючим застосовувати street law у своїй професійній діяльності неприбутковою громадською організацією Street Law Inc. Серед навчальних матеріалів «Street Law» – підручники для молоді, посібники для вчителів, збірники тестів і контрольних завдань, що перевидаються кожні 4 роки. Так, у 2015 р. методичний посібник «Street Law: курс практичного права» вже витримав дев’яту редакцію. Крім того, Street Law Inc. проводить спеціалізовані тренінги для вчителів, викладачів та студентів юридичних вузів, представників неурядових громадських організацій та правоохоронних органів.
Саме за сприяння зазначеної організації та її співпраці з навчально-методичним центром «Дебати» Інституту Відкритого суспільства і Міжнародним фондом «Відродження», за підтримки значної кількості державних служб і громадських організацій, що працюють з молоддю програма «Практичне право» була започаткована свого часу і в Україні. Реалізація зазначеної програми відбувалася за трьома напрямами: 1) цикли тренінгових занять для підлітків в позакласний та позашкільний час, насамперед шкіл-інтернатів, дитячих будинків, притулків тощо та відповідні підготовчі тренінги для державних установ, організацій, соціальних служб та громадських організацій, які працюють з підлітками і для підлітків; 2) програми і курси для загальноосвітніх навчальних закладів; 3) спеціальні тренінгові курси для юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, що працюють за програмою «Юридичні клініки».

На сьогодні програма практичного права найчастіше є складовою правопросвітницької діяльності юридичних клінік, що ґрунтується на спільних засадах та цілях. Так, юридичною клінікою «Соціальна справедливість» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана проводяться тематичні зустрічі з вихованцями школи-інтернату м. Городня Чернігівсько області щодо особливостей реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання та новел вступної кампанії 2015 р., щодо поведінки під час затримання міліцією, щодо порядку отримання спадщини повнолітніми та неповнолітніми.

 Саме в контексті розширення напрямків діяльності юридичної клініки  на 8 вересня 2015 р. запланована робоча зустріч юридичного факультету КНЕУ з одним із корифеїв практичного права – директором юридичної клініки Джорджтаунського університету м. Вашингтон, професором Річардом Роу. В програмі його візиту – інтерактивна лекція з street law, обговорення перспектив подальшого розвитку практичного права на прикладі юридичної клініки «Соціальна справедливість» з урахуванням актуальних питань сьогодення.

Зустріч відбудеться у головному корпусі КНЕУ на юридичному факультеті 8 вересня 2015 р. Попередній запис на лекцію відбувається за електронною адресою lc@kneu.edu.ua. Час та аудиторію заходу буде повідомлено 06 вересня 2015 р. усім, хто зареєструвався. Запрошуються усі зацікавлені.    

Оригінал
No comments:

Post a Comment